Αρχική σελίδα
 
 A-   A   A+ 
Οικογένεια
 
Τα πρόσωπα, το πλαίσιο σχέσεων, πολυεπίπεδη επικοινωνία

Προσεγγίζουμε την οικογένεια λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προσώπων σ’ αυτήν. Κυρίως όμως την κατανοούμε σαν ένα σύνολο που τα μέλη του επικοινωνούν αμοιβαία με πράξεις και συναισθήματα. Όταν τα μέλη της οικογένειας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, δημιουργούν μια πραγματικότητα διαφορετική. Αναδεικνύουν δηλαδή ένα σύνολο από ιδιότητες οι οποίες είναι διαφορετικές από τις ιδιότητες που έχει το κάθε μέλος, αν εστιάσουμε σ' αυτές ξεχωριστά και τις αθροίσουμε.

Η επικοινωνία της οικογένειας σε όλες τις εκφάνσεις - από την σιωπή και την δράση ως τον διάλογο και την προσωπική αφήγηση- περικλείει όλους τους κώδικες της ανθρώπινης συμπεριφοράς Εστιάζοντας σ' αυτόν τον πολύμορφο χαρακτήρα της επικοινωνίας, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσονται οι επικοινωνιακές σχέσεις έχει κεντρική θέση για την εμφάνιση νέων νοημάτων και κατά προέκταση για τις θεραπευτικές επιλογές μας Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την οικογένεια στην διάσταση μιας πολυεπίπεδης διαδικασίας, όπου η αλληλεπίδραση μεταξύ των προσώπων, τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και ο προσωπικός τρόπος αντίληψης και γλωσσικής έκφρασης του αιτήματος συνυπάρχουν και διαπλέκονται.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις επικοινωνιακές αρχές και επίσης την επίδραση που είχαν μεταγενέστερες θεωρίες, όπως αυτές του κονστρουκτιβισμού, εισαγόμαστε σε μια συνθετότερη θεραπευτική προσέγγιση της οικογένειας. Παράλληλα δηλαδή με την συνολική εικόνα των σχέσεων μεταξύ των μελών έχουμε την δυνατότητα να εστιάζουμε στο υποκείμενο, μέλος της οικογένειας, και ν' απευθυνόμαστε σ' αυτό όπως σε ένα αυτόνομο βιοψυχοκοινωνικό σύστημα. Με ανάλογο τρόπο, όταν το αίτημα αφορά σε προσωπική ψυχοθεραπεία, κατανοούμε πιο ολοκληρωμένα το προβαλλόμενο αίτημα όταν το συνδέουμε με τις διαπροσωπικές σχέσεις στην οικογένεια, με την ιστορία της, με το ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλλον.