Αρχική σελίδα
 
 A-   A   A+ 
Συστημική ψυχοθεραπεία οικογένειας
 

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του εξήντα γίνεται η θεωρητική σύνδεση που θα προσδιόριζε διακριτά την θεραπεία οικογένειας ως αυτόνομη θεραπευτική προσέγγιση. Η συσσωρευμένη μέχρι τότε εμπειρία και γνώση αξιοποιείται και κωδικοποιείται με την αντιπροσωπευτική ονομασία «συστημική θεραπεία οικογένειας», τίτλος που πρωτοχρησιμοποιήθηκε λίγο αργότερα από την πρώτη ομάδα της Σχολής του Μιλάνου. Η ονομασία συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι η θεραπευτική προσέγγιση, παρά την αδιάπτωτη μέχρι σήμερα εξέλιξή της, συνεχίζει να χρησιμοποιεί σαν κύριο σηματοδότη βασικούς κανόνες από την Γενική Θεωρία Συστημάτων και καθοριστικές αρχές από την κυβερνητική επιστήμη.

Χαρακτηριστικά, το 1981 η αντιπροσωπευτικότερη χρονικογράφος της οικογενειακής θεραπείας Lynn Hoffman δημοσιεύει το θεμελιώδες έργο για την οικογενειακή ψυχοθεραπεία με τίτλο «Foundations of Family Therapy». Στο βιβλίο αυτό κάνει μία διευκρίνιση, ώστε ο υπότιτλος να αναφέρεται στη συστημική προέλευση της θεραπευτικής προσέγγισης: ‘ένα πλαίσιο εννοιών για την κατανόηση της συστημικής αλλαγής’ ( a conceptual framework for systems change ).

Στην Ελλάδα ο όρος συστημικός χρησιμοποιείται ταυτοποιητικά στον τίτλο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής και Οικογενειακής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ), της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ), της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΕΣΣΚΕΨΟ) και της Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης (ΕΣΥΘΕΠΑΣ). Με ανάλογο τρόπο εμφανίζεται και στην περίπτωση του ομοσπονδιακού οργανισμού, που φέρει τον τίτλο Ελληνική Ομοσπονδία Εταιρειών Συστημικής Θεραπείας και Θεραπείας Οικογένειας (ΕΘΟΣ).

Η EFTA, European Family Therapy Association καθώς απευθύνεται στους εν γένει οικογενειακούς ψυχοθεραπευτές της Ευρώπης, έχει υπαγάγει τον συστημικο προσανατολισμό της περισσότερο στην καταστατική δομή της , τον προγραμματισμό των επιστημονικών εκδηλώσεών και το περιεχόμενο των οργανωτικής φύσεως δραστηριοτήτων, παρά στον τίτλο της.